STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53051 17011470/HSCBMB-HN 170001216/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TFA

Còn hiệu lực

53052 17009581/HSCBA-HN 170002901/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

53053 17009617/HSCBA-HN 170002902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỨC Băng dính vết thương dạng cuộn không tẩm thuốc Alpheta (kích thước 5m x 1,25cm; 5m x 2,5cm; 5m x 5cm)

Còn hiệu lực

53054 17011476/HSCBMB-HN 170001217/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN

Còn hiệu lực

53055 17011473/HSCBMB-HN 170001218/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG

Còn hiệu lực

53056 17009616/HSCBA-HN 170002903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ DUY ANH Dụng cụ lấy máu mao mạch

Còn hiệu lực

53057 17011472/HSCBMB-HN 170001219/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC

Còn hiệu lực

53058 17006328/HSCBSX-HN 170000056/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP Oxy dùng trong y tế dạng khí

Còn hiệu lực

53059 17009594/HSCBA-HN 170002904/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ M-TECH Máy phát X-Quang cao tần

Còn hiệu lực

53060 17009619/HSCBA-HN 170002905/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Xe đẩy tiêm

Còn hiệu lực