STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53071 17008905/HSCBA-HCM 180000014/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

53072 17008903/HSCBA-HCM 180000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Hệ thống xử lý ảnh số hóa X-quang CR

Còn hiệu lực

53073 17008773/HSCBA-HCM 180000016/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM Túi chườm nóng lạnh(Hot/ Cold Gel)

Còn hiệu lực

53074 17008786/HSCBA-HCM 180000017/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Dụng cụ xoay dây dẫn can thiệp Torque Vise

Còn hiệu lực

53075 17008787/HSCBA-HCM 180000018/PCBA-HCM

VPDD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TAI TP HO CHI MINH Cáp kết nối vô trùng B01 EPT Thermistor-Cable

Còn hiệu lực

53076 17001178/HSCBA-BD 180000001/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BAO ĐO MÁU SẢN PHỤ (ĐÃ TIỆT TRÙNG)// Tên gọi khác: BAO/ TÚI ĐO LƯỢNG MÁU SAU SINH (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

53077 17001179/HSCBA-BD 180000002/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BĂNG CÁ NHÂN (CHƯA TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

53078 17001180/HSCBA-BD 180000003/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BĂNG CÁ NHÂN (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

53079 17001181/HSCBA-BD 180000004/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH TẠP DỀ Y TẾ (CHƯA TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

53080 17001182/HSCBA-BD 180000005/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH TẠP DỀ Y TẾ (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực