STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53071 18011165/HSCBA-HCM 180002103/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai hỗ trợ cố định đầu gối

Còn hiệu lực

53072 18011166/HSCBA-HCM 180002104/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai cố định khớp dưới gối

Còn hiệu lực

53073 18000004/HSCBSX-HD 180000003/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Tăm bông y tế

Còn hiệu lực

53074 18009107/HSCBMB-HCM 180000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ YẾN CHÂU

Còn hiệu lực

53075 18009106/HSCBMB-HCM 180000255/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN MINH

Còn hiệu lực

53076 18009105/HSCBMB-HCM 180000254/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI KHẢI NGUYÊN

Còn hiệu lực

53077 18009093/HSCBMB-HCM 180000253/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TRÍ

Còn hiệu lực

53078 18000084/HSCBA-BN 180000044/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

53079 18000224/HSCBA-ĐL 180000010/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BƠM TIÊM KHÓA LUER SỬ DỤNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

53080 18011099/HSCBA-HCM 180002073/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực