STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53071 000.00.03.H42-200811-0001 200000004/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53072 000.00.10.H55-200804-0002 200000013/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM Khẩu trang y tế Bảo Lâm

Còn hiệu lực

53073 000.00.19.H29-200820-0002 200001466/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Giấy, film kiểm tra khớp cắn trong nha khoa

Còn hiệu lực

53074 000.00.19.H29-200824-0010 200000291/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53075 000.00.19.H29-200827-0003 200000227/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX AN PHÁT PHÁT

Còn hiệu lực

53076 000.00.19.H29-200825-0003 200001468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẠNH PHÁT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

53077 000.00.19.H29-200826-0011 200001469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Màn hình thử thị lực

Còn hiệu lực

53078 000.00.19.H29-200825-0006 200000228/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BELLA

Còn hiệu lực

53079 000.00.19.H29-200826-0010 200001470/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯỚC THỊNH Khẩu trang y tế Phước Thịnh

Còn hiệu lực

53080 000.00.19.H29-200826-0013 200001471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHU ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực