STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53081 18011114/HSCBA-HCM 180002074/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu liệu xử lý bề mặt răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

53082 18011115/HSCBA-HCM 180002075/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu giảm ê buốt sau tẩy trắng dùng trong nha khoa Any-Flu Gel

Còn hiệu lực

53083 18011116/HSCBA-HCM 180002076/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu che phủ bảo vệ nướu trong quá trình làm trắng răng sử dụng trong nha khoa

Còn hiệu lực

53084 18011117/HSCBA-HCM 180002077/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu bôi trơn và làm sạch ống tủy sử dụng trong nha khoa

Còn hiệu lực

53085 18011128/HSCBA-HCM 180002078/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy cạo vôi răng và phụ kiện

Còn hiệu lực

53086 18011133/HSCBA-HCM 180002079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Kìm mang kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

53087 18011137/HSCBA-HCM 180002080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH GIƯỜNG Y TẾ CHẠY ĐIỆN

Còn hiệu lực

53088 18010992/HSCBA-HCM 180002081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giường y tế

Còn hiệu lực

53089 18010993/HSCBA-HCM 180002082/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

53090 18010994/HSCBA-HCM 180002083/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực