STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53091 000.00.17.H39-210616-0002 210000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Zakonium

Còn hiệu lực

53092 000.00.17.H39-210617-0001 210000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Trĩ Nhất Nhất

Còn hiệu lực

53093 000.00.17.H39-210617-0002 210000020/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 45

Còn hiệu lực

53094 000.00.17.H39-210617-0003 210000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 46

Còn hiệu lực

53095 000.00.17.H39-210617-0004 210000022/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 47

Còn hiệu lực

53096 000.00.17.H39-210617-0005 210000023/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 48

Còn hiệu lực

53097 000.00.17.H39-210617-0006 210000024/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 49

Còn hiệu lực

53098 000.00.17.H39-210621-0001 210000003/PCBMB-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THI TRẦN

Còn hiệu lực

53099 000.00.18.H57-210520-0002 210000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng

Còn hiệu lực

53100 000.00.18.H57-210520-0003 210000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG Bộ kít xốp dùng trong điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực