STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53101 000.00.18.H20-210924-0001 210000006/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 323

Còn hiệu lực

53102 000.00.18.H20-210924-0003 210000007/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 196

Còn hiệu lực

53103 000.00.18.H57-210921-0006 210000057/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ NSH

Còn hiệu lực

53104 000.00.16.H02-210921-0002 210000006/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 285

Còn hiệu lực

53105 17004005/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100345ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh sườn cho phẫu thuật tim ít xâm lấn

Còn hiệu lực

53106 000.00.16.H02-210921-0001 210000007/PCBMB-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 150

Còn hiệu lực

53107 000.00.19.H26-210924-0004 210001721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ HÀ NỘI - BQP Giường Y tế điều khiển ba tay quay

Còn hiệu lực

53108 000.00.17.H13-210924-0001 210000034/PCBMB-CT

CONG TY TNHH DUOC PHAM THIEN KHANG

Còn hiệu lực

53109 000.00.17.H13-210927-0001 210000035/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

53110 000.00.19.H26-210927-0025 210001707/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực