STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53111 18011267/HSCBA-HCM 180002202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

53112 18011274/HSCBA-HCM 180002203/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ và phụ kiện phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

53113 18011279/HSCBA-HCM 180002204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Đĩa petri

Còn hiệu lực

53114 18010883/HSCBA-HCM 180002205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo thí nghiệm

Còn hiệu lực

53115 18010884/HSCBA-HCM 180002206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Nón bảo hộ

Còn hiệu lực

53116 18010881/HSCBA-HCM 180002207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo bảo hộ

Còn hiệu lực

53117 18010879/HSCBA-HCM 180002208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53118 18010882/HSCBA-HCM 180002209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo cách ly

Còn hiệu lực

53119 18010885/HSCBA-HCM 180002210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Bọc giày, bọc ủng

Còn hiệu lực

53120 18011262/HSCBA-HCM 180002211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG PHỤ KIỆN CHO DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

Còn hiệu lực