STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53111 17009488/HSCBA-HN 170002837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy chiếu thử thị lực

Còn hiệu lực

53112 17009585/HSCBA-HN 170002838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy Xét Nghiệm Đông Máu Và Vật Tư, Phụ Kiện, Thuốc Thử Kèm Theo

Còn hiệu lực

53113 17009491/HSCBA-HN 170002839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ mặt nạ khám khúc xạ

Còn hiệu lực

53114 17009506/HSCBA-HN 170002840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ THÁI Máy sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

53115 17009464/HSCBA-HN 170002841/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Tủ lạnh trữ máu

Còn hiệu lực

53116 17009490/HSCBA-HN 170002842/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ bàn ghế khám

Còn hiệu lực

53117 17009467/HSCBA-HN 170002843/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FININSE VIỆT NAM Tủ cấy vô trùng

Còn hiệu lực

53118 17009509/HSCBA-HN 170002845/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ bẩy lóc tổ chức

Còn hiệu lực

53119 17009479/HSCBA-HN 170002847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ dụng cụ tiểu phẫu 24 chi tiết

Còn hiệu lực

53120 17009521/HSCBA-HN 170002848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực