STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53121 18011876/HSCBA-HN 180002080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ xe đẩy thiết bị y tế

Còn hiệu lực

53122 18011816/HSCBMB-HN 180000301/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LONG PHÁT

Còn hiệu lực

53123 18000024/HSCBA-HD 180000016/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 70 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53124 18000023/HSCBA-HD 180000017/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 90 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53125 18000022/HSCBA-HD 180000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Cồn 96 độ y tế TOMIHU

Còn hiệu lực

53126 18000100/HSCBA-BN 180000045/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Bao tiểu nam HN-66

Còn hiệu lực

53127 18000102/HSCBA-BN 180000046/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NAM Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em và người lớn

Còn hiệu lực

53128 18000010/HSCBA-PT 180000006/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực

53129 18011819/HSCBMB-HN 180000300/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNS

Còn hiệu lực

53130 18011818/HSCBMB-HN 180000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN HUY

Còn hiệu lực