STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53131 18011280/HSCBA-HCM 180002217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

53132 18011272/HSCBA-HCM 180002218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Kính lúp nha khoa

Còn hiệu lực

53133 18011286/HSCBA-HCM 180002219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT HỌ AIRWAY

Còn hiệu lực

53134 18011294/HSCBA-HCM 180002221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MÂY VÀNG MIẾNG BĂNG DÁN MẮT ORTOPAD

Còn hiệu lực

53135 18000001/HSCBMB-QT 180000001/PCBMB-QT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAN TIẾN

Còn hiệu lực

53136 18000114/HSCBA-LS 180000007/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN Dây thở oxy

Còn hiệu lực

53137 18001372/HSCBMB-ĐNa 180000025/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÂN

Còn hiệu lực

53138 18001368/HSCBMB-ĐNa 180000024/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHA NAM ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

53139 18011171/HSCBA-HCM 180002188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG HCM Hóa chất rửa dùng cho Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

53140 18011247/HSCBA-HCM 180002189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG ĐÈN TREO TRÁN (ĐÈN ĐỘI ĐẦU)

Còn hiệu lực