STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53141 000.00.19.H29-200819-0020 200001424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DUY BẢO LINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53142 000.00.19.H29-200803-0001 200000276/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA EASY VẬT LIỆU LÀM RĂNG SỨ, PHÔI ZIRCONIA

Còn hiệu lực

53143 000.00.19.H29-200804-0004 200001425/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Máy cân lắc túi máu và phụ kiện

Còn hiệu lực

53144 000.00.19.H29-200819-0019 200000277/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

53145 000.00.19.H29-200820-0003 200001426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực

53146 000.00.19.H29-200822-0006 200001427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53147 000.00.19.H29-200821-0057 200000278/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VIỆT HẢI HÀ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53148 000.00.19.H29-200822-0007 200000279/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53149 000.00.19.H29-200819-0021 200000280/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Môi trường vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

53150 000.00.17.H39-200812-0002 200000038/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER ANTIBACTERIAL MASK Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực