STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53161 000.00.19.H26-210913-0017 210000576/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG

Còn hiệu lực

53162 000.00.19.H26-210916-0009 210000577/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TAF

Còn hiệu lực

53163 000.00.19.H26-210914-0017 210000578/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ABG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53164 000.00.19.H26-210914-0028 210000579/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH P&D THUẬN PHONG

Còn hiệu lực

53165 000.00.19.H26-210914-0004 210000580/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME

Còn hiệu lực

53166 000.00.19.H26-210825-0034 210000581/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53167 000.00.19.H26-210903-0001 210000582/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ Đ&A VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53168 000.00.19.H26-210907-0006 210001642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

53169 000.00.19.H26-210905-0001 210001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Khoanh giấy kháng sinh

Còn hiệu lực

53170 000.00.19.H26-210910-0018 210001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực