STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53211 000.00.19.H26-210406-0005 210000793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Bàn chỉnh thế/ bàn tập đứng, nghiêng cho bệnh nhân liệt

Còn hiệu lực

53212 000.00.19.H26-210519-0014 210000794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

53213 000.00.19.H26-210602-0003 210000795/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng

Còn hiệu lực

53214 000.00.19.H26-210602-0004 210000796/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA Bộ trợ cụ cho miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ

Còn hiệu lực

53215 000.00.19.H26-210529-0001 210000797/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

53216 000.00.19.H26-210531-0012 210000042/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINMED VIỆT NAM Huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

53217 000.00.19.H26-210515-0004 210000798/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PODOPHARM Dung dịch rửa vết thương SANTANA

Còn hiệu lực

53218 000.00.19.H26-210604-0007 210000799/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ trung phẫu ổ bụng

Còn hiệu lực

53219 000.00.19.H26-210604-0005 210000800/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ đại phẫu

Còn hiệu lực

53220 000.00.19.H26-201231-0004 210000801/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực