STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53221 000.00.04.G18-210317-0017 210000018/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM MEKONG

Còn hiệu lực

53222 000.00.04.G18-210119-0027 210000019/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM)

Còn hiệu lực

53223 000.00.04.G18-210106-0007 210000020/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI AN

Còn hiệu lực

53224 000.00.04.G18-210407-0003 210000021/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53225 000.00.04.G18-210416-0002 210000022/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP

Còn hiệu lực

53226 000.00.19.H26-200703-0013 210000045/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Dung dịch, xịt tai, mũi, họng, súc miệng

Còn hiệu lực

53227 000.00.19.H26-210505-0001 210000881/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ H.T.M GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

53228 000.00.19.H26-210602-0023 210000882/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất chiết tách dùng cho máy phân tích PCR

Còn hiệu lực

53229 000.00.19.H26-210609-0005 210000224/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ MENHEALTH

Còn hiệu lực

53230 000.00.19.H26-210610-0004 210000883/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM Chỉ thị kiểm soát

Còn hiệu lực