STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53311 000.00.19.H26-200824-0002 200001490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53312 000.00.19.H26-200825-0007 200001493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VTS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

53313 000.00.19.H26-200825-0004 200001494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH REMAN ĐẠI KIM KHẨU TRANG Y TẾ DAIKIM

Còn hiệu lực

53314 000.00.19.H26-200812-0016 200001497/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel bôi cuống rốn Newbornz cord

Còn hiệu lực

53315 000.00.19.H26-200812-0012 200001501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi VNP spray Thyme

Còn hiệu lực

53316 000.00.19.H26-200812-0011 200001502/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi VNP spray Cu

Còn hiệu lực

53317 000.00.19.H26-200812-0013 200001503/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch VNP spray xịt tai

Còn hiệu lực

53318 000.00.10.H31-200722-0002 200000040/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN GM PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53319 000.00.10.H31-200818-0001 200000001/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TOÀN

Còn hiệu lực

53320 000.00.19.H29-200813-0014 200000275/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VU VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE VIỆT NHẬT Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực