STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53311 000.00.19.H26-210629-0016 210000932/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA XỊT MŨI NƯỚC BIỂN

Còn hiệu lực

53312 000.00.19.H26-210628-0013 210000933/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TNL NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRI CLORID 0.9%

Còn hiệu lực

53313 000.00.12.H19-210624-0003 210000039/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Bộ kít tách chiết RNA

Còn hiệu lực

53314 000.00.17.H39-210627-0001 210000022/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NHÂN JP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53315 000.00.17.H39-210608-0001 210000025/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN JW EUVIPHARM Khẩu trang y tế JW CHOONGWAE PHARMA YELLOWDUST QUARANTINE MASK (KF94)(LARGE)(WHITE)

Còn hiệu lực

53316 000.00.17.H39-210629-0001 210000023/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÔ MINH TÂM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53317 000.00.10.H31-210611-0001 210000005/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH Băng, Gạc y tế

Còn hiệu lực

53318 000.00.19.H29-210629-0001 210000483/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUN MASK Khẩu trang y tế - Sun Mask ( Medical Face Mask - Sun Mask )

Còn hiệu lực

53319 000.00.19.H29-210624-0006 210000484/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Latex không bột

Còn hiệu lực

53320 000.00.19.H29-210616-0007 210000087/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM H&D

Còn hiệu lực