STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53311 18010185/HSCBA-HCM 180001220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ thắt trĩ, hậu môn các loại

Còn hiệu lực

53312 18010186/HSCBA-HCM 180001221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Dụng cụ tiếp liệu, bảo quản, đựng dụng cụ các loại

Còn hiệu lực

53313 18010187/HSCBA-HCM 180001222/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Hộp đựng, bảo quản, hấp dụng cụ và phụ kiện các loại

Còn hiệu lực

53314 18010188/HSCBA-HCM 180001223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53315 18010189/HSCBA-HCM 180001224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mang kim các loại

Còn hiệu lực

53316 18010190/HSCBA-HCM 180001225/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp mô, tổ chức trong phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53317 18010191/HSCBA-HCM 180001226/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Kẹp tiếp liệu, bông gạc, săng các loại

Còn hiệu lực

53318 18010192/HSCBA-HCM 180001227/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Nhíp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53319 18010193/HSCBA-HCM 180001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Ống hút các loại

Còn hiệu lực

53320 18010196/HSCBA-HCM 180001229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Nunc - Vật Tư Tiêu Hao

Còn hiệu lực