STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53321 000.00.19.H29-210705-0007 210000670/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Tấm che mặt

Còn hiệu lực

53322 000.00.19.H29-210705-0013 210000671/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53323 000.00.19.H29-210713-0005 210000672/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Vớ y khoa medi các loại

Còn hiệu lực

53324 000.00.19.H29-210714-0015 210000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cảm biến, tự kiểm soát thời gian và áp suất, đa chức năng Auralis

Còn hiệu lực

53325 000.00.19.H29-210714-0013 210000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học đa chức năng Alpha active 3

Còn hiệu lực

53326 000.00.19.H29-210714-0014 210000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học, tự kiểm soát thời gian, đa chức năng Alpha active 4

Còn hiệu lực

53327 000.00.19.H29-210722-0003 210000184/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ZEN

Còn hiệu lực

53328 000.00.18.H57-210918-0001 210000028/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 15 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53329 000.00.18.H57-210920-0002 210000029/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 7 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

53330 000.00.18.H57-210913-0001 210000030/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÀ QUYÊN

Còn hiệu lực