STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53361 18011133/HSCBA-HCM 180002079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Kìm mang kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

53362 18011137/HSCBA-HCM 180002080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH GIƯỜNG Y TẾ CHẠY ĐIỆN

Còn hiệu lực

53363 18010992/HSCBA-HCM 180002081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giường y tế

Còn hiệu lực

53364 18010993/HSCBA-HCM 180002082/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

53365 18010994/HSCBA-HCM 180002083/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Xe đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

53366 18010995/HSCBA-HCM 180002084/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

53367 18011122/HSCBA-HCM 180002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Van hỗ trợ đường thở; Van PEEP; Van đệm Diverter

Còn hiệu lực

53368 18011129/HSCBA-HCM 180002086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG PHỤ KIỆN DÙNG CHO THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

53369 18011131/HSCBA-HCM 180002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy quét (scan) mẫu hàm

Còn hiệu lực

53370 18011132/HSCBA-HCM 180002088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực