STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53361 000.00.19.H29-200814-0013 200001394/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ DỤNG CỤ THĂM DÒ

Còn hiệu lực

53362 000.00.19.H29-200818-0005 200001396/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GLK VIỆT NAM Khẩu trang y tế GLK

Còn hiệu lực

53363 000.00.16.H05-200818-0001 200000110/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH Khẩu Trang Y Tế PL Lux Facemask

Còn hiệu lực

53364 000.00.10.H55-200817-0001 200000002/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

53365 000.00.10.H31-200808-0001 200000037/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53366 000.00.16.H40-200616-0001 200000032/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực

53367 000.00.12.H19-200814-0003 200000022/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH 2HM CARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53368 20000343/CFS-BYT-TB-CT 20000457CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Khẩu trang y tế/ Face mask medical

Còn hiệu lực

53369 20000397/CFS-BYT-TB-CT 20000456CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÚC KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

53370 000.00.04.G18-200513-0003 20000455CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI BẢO Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực