STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53401 000.00.19.H29-200802-0008 200001380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ITKT HD DIAMOND Khẩu trang y tế Dr Huynh

Còn hiệu lực

53402 000.00.19.H29-200812-0010 200001381/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH CAO SU NHÂN TẠO KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

53403 000.00.19.H29-200812-0014 200000259/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIJAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53404 000.00.19.H29-200812-0003 200000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL

Còn hiệu lực

53405 000.00.16.H05-200811-0001 200000083/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

53406 000.00.16.H05-200810-0001 200000084/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VCARE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53407 000.00.16.H05-200808-0001 200000109/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH AN KHÁNH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

53408 000.00.19.H17-200518-0001 200000047/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH GÀ CON THÀNH PHỐ Cốc Nguyệt San COCMAU MENSTRUAL CUP

Còn hiệu lực

53409 000.00.19.H17-200803-0002 200000032/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH

Còn hiệu lực

53410 000.00.16.H25-200809-0001 200000022/PCBSX-HNa

CÔNG TY CP DƯỢC VÀ DỊCH VỤ Y TẾ LÝ NHÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực