STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53411 18011067/HSCBA-HCM 180002047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ ĐĨA GIẤY SINH HÓA

Còn hiệu lực

53412 18011068/HSCBA-HCM 180002048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ THUỐC THỬ SINH HÓA

Còn hiệu lực

53413 18011069/HSCBA-HCM 180002049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH IVD NK-RNIS

Còn hiệu lực

53414 18011070/HSCBA-HCM 180002050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH QUE GIẤY IVD NK-X/V/XV

Còn hiệu lực

53415 18011071/HSCBA-HCM 180002051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-COAGULASE TEST

Còn hiệu lực

53416 18011072/HSCBA-HCM 180002052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH QUE GIẤY IVD NK-NIACIN

Còn hiệu lực

53417 18011073/HSCBA-HCM 180002053/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ KHÁNG SINH ĐỒ NK-MIC.MDA

Còn hiệu lực

53418 18011075/HSCBA-HCM 180002054/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ KHÁNG SINH ĐỒ NK-MIC.DS

Còn hiệu lực

53419 18011083/HSCBA-HCM 180002055/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

53420 18011096/HSCBA-HCM 180002056/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bông tẩm dung dịch sát trùng

Còn hiệu lực