STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53411 000.00.19.H26-210602-0025 210000805/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3M PHARMA GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

53412 000.00.19.H26-210602-0024 210000806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3M PHARMA NƯỚC SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

53413 000.00.19.H26-210601-0009 210000807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SHINING GEL BÔI NGOÀI DA NANO BẠC

Còn hiệu lực

53414 000.00.19.H26-210609-0013 210000808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MELINKA GROUP Dung dịch rửa vết thương

Còn hiệu lực

53415 000.00.19.H26-210609-0002 210000809/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI D2D DUNG DỊCH XỊT NGOÀI DA

Còn hiệu lực

53416 000.00.19.H26-210609-0009 210000810/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀN KIẾM GEL BÔI NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

53417 000.00.19.H26-210608-0011 210000811/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WINGROUP DUNG DỊCH XỊT MŨI WINMER SALT

Còn hiệu lực

53418 000.00.19.H26-210604-0001 210000812/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIVIN'GREEN VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

53419 000.00.19.H26-210609-0018 210000813/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Dung môi dùng trong quá trình nhuộm giải phẫu bệnh

Còn hiệu lực

53420 000.00.19.H26-210609-0017 210000202/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEW WAY VIỆT NAM

Còn hiệu lực