STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53441 18001317/HSCBMB-HP 180000004/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NAM GIANG

Còn hiệu lực

53442 18011166/HSCBA-HN 180001967/PCBA-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ dụng cụ rửa mũi

Còn hiệu lực

53443 18011763/HSCBA-HN 180001976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TVSUN Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống thông tin bệnh viện

Còn hiệu lực

53444 18011773/HSCBA-HN 180001977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn đẻ cơ

Còn hiệu lực

53445 18011774/HSCBA-HN 180001978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn đẻ điện

Còn hiệu lực

53446 18011775/HSCBA-HN 180001979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Cáng vận chuyển BN chụp C arm

Còn hiệu lực

53447 18011779/HSCBA-HN 180001980/PCBA-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ nội soi tai mũi họng Nimec Endovision

Còn hiệu lực

53448 18011784/HSCBA-HN 180001981/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

53449 18011785/HSCBA-HN 180001982/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

53450 18011786/HSCBA-HN 180001983/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bàn mổ mắt

Còn hiệu lực