STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53451 18011787/HSCBA-HN 180001984/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Xe đẩy ngồi

Còn hiệu lực

53452 18011788/HSCBA-HN 180001985/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thiết bị soi đáy mắt

Còn hiệu lực

53453 18011790/HSCBA-HN 180001987/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Xe tiêm

Còn hiệu lực

53454 18011791/HSCBA-HN 180001988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

53455 18011792/HSCBA-HN 180001989/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Giường vận chuyển trẻ em

Còn hiệu lực

53456 18011793/HSCBA-HN 180001990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ

Còn hiệu lực

53457 18011794/HSCBA-HN 180001991/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Giường cấp cứu điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

53458 18011796/HSCBA-HN 180001992/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ĐÔNG Dung dịch rửa vết thương

Còn hiệu lực

53459 18011797/HSCBA-HN 180001993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kế

Còn hiệu lực

53460 18011801/HSCBA-HN 180001994/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Đèn soi ven và phụ kiện

Còn hiệu lực