STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53461 000.00.19.H29-200810-0024 200001356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

53462 000.00.19.H29-200810-0012 200000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ KHÔI THẮNG

Còn hiệu lực

53463 000.00.19.H26-200810-0001 200001411/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG CAO CẤP A1

Còn hiệu lực

53464 000.00.19.H26-200808-0002 200000276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAKADO

Còn hiệu lực

53465 000.00.19.H26-200804-0018 200001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Ghế y tế

Còn hiệu lực

53466 000.00.19.H26-200811-0001 200001413/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy nhuộm tiêu bản

Còn hiệu lực

53467 000.00.19.H26-200730-0017 200001414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Bộ bơm bóng nong mạch

Còn hiệu lực

53468 000.00.19.H26-200806-0001 200001415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT LINH HÀ NỘI Khẩu trang y tế 4 lớp AMI

Còn hiệu lực

53469 000.00.19.H26-200805-0014 200001416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN AN PHÁT Dung dịch xịt mũi MARISOL

Còn hiệu lực

53470 000.00.19.H26-200805-0006 200000277/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực