STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53471 000.00.19.H26-200807-0019 200001431/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Chất rửa dùng cho máy đo đông máu

Còn hiệu lực

53472 000.00.19.H26-200806-0010 200000282/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NAM

Còn hiệu lực

53473 000.00.19.H26-200810-0004 200000182/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53474 000.00.19.H26-200810-0007 200001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM BỘ DỤNG CỤ NẸP VÍT CỠ LỚN CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

53475 000.00.19.H26-200810-0006 200001433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDISON VIỆT NAM BỘ DỤNG CỤ NẸP VÍT CỠ NHỎ CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

53476 000.00.19.H26-200810-0010 200000283/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI KIÊN CƯỜNG

Còn hiệu lực

53477 000.00.19.H26-200810-0013 200001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Giấy in điện tâm đồ

Còn hiệu lực

53478 000.00.19.H26-200807-0018 200001435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

53479 000.00.19.H26-200810-0009 200001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

53480 000.00.19.H26-200806-0021 200000284/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THUẬN PHÁT

Còn hiệu lực