STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53531 18011715/HSCBA-HN 180001928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết mẫu tự động magLEAD 12gC

Còn hiệu lực

53532 18011716/HSCBA-HN 180001929/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE®BACTERIAL DNA MINI KIT (Kit tách chiết DNA của vi khuẩn bằng cột màng silica )

Còn hiệu lực

53533 18011717/HSCBA-HN 180001930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM Dung dịch rửa và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

53534 18011718/HSCBA-HN 180001931/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy rửa đĩa vi tấm

Còn hiệu lực

53535 18011728/HSCBA-HN 180001932/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Hệ thống xử lý bệnh phẩm sinh thiết bằng vi sóng

Còn hiệu lực

53536 18011731/HSCBA-HN 180001933/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG MÁY ĐO SỐ KÍNH TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

53537 18011732/HSCBA-HN 180001934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Mask oxy không túi

Còn hiệu lực

53538 18011735/HSCBA-HN 180001936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy Thử Thị Lực Liên Hoàn Tự Động

Còn hiệu lực

53539 18011736/HSCBA-HN 180001937/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE® DNA MINI KIT (Kit tách chiết DNA genome chung cho tế bào người/động vật, nấm, vi khuẩn, virus trong các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương và các dịch cơ thể bằng cột màng silica)

Còn hiệu lực

53540 18011737/HSCBA-HN 180001938/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT ANAPURE® VIRAL DNA/RNA MINI KIT (Kit tách chiết DNA/RNA virus trong huyết thanh bằng cột màng silica)

Còn hiệu lực