STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53531 000.00.19.H26-201225-0011 210000023/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GICO DUNG DỊCH KHÍ DUNG

Còn hiệu lực

53532 000.00.19.H26-201224-0011 210000002/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Còn hiệu lực

53533 000.00.19.H26-201224-0022 210000024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Giường dùng trong khám chữa bệnh bằng điện

Còn hiệu lực

53534 000.00.19.H26-201224-0021 210000025/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Giường dùng trong khám chữa bệnh

Còn hiệu lực

53535 000.00.19.H26-201224-0020 210000026/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Giường kiểm tra dùng trong khám chữa bệnh

Còn hiệu lực

53536 000.00.19.H26-201224-0019 210000027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Xe đẩy dạng cáng dùng trong khám chữa bệnh

Còn hiệu lực

53537 000.00.19.H26-201224-0018 210000028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Nôi của trẻ em

Còn hiệu lực

53538 000.00.19.H26-201224-0017 210000029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐKTN AN SINH - PHÚC TRƯỜNG MINH Giường dùng trong khám chữa bệnh và phẫu thuật

Còn hiệu lực

53539 000.00.18.H56-210106-0002 210000001/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Ximax Babygold

Còn hiệu lực

53540 000.00.18.H56-210106-0003 210000002/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Ximax Adults

Còn hiệu lực