STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53571 000.00.19.H17-200518-0001 200000047/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH GÀ CON THÀNH PHỐ Cốc Nguyệt San COCMAU MENSTRUAL CUP

Còn hiệu lực

53572 000.00.19.H17-200803-0002 200000032/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG THÀNH

Còn hiệu lực

53573 000.00.16.H25-200809-0001 200000022/PCBSX-HNa

CÔNG TY CP DƯỢC VÀ DỊCH VỤ Y TẾ LÝ NHÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53574 000.00.07.H28-200807-0001 200000006/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ GREEN PEACE VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53575 000.00.10.H31-200727-0001 200000035/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53576 000.00.10.H31-200728-0001 200000036/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53577 000.00.17.H09-200813-0001 200000036/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GLK VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

53578 000.00.48.H41-200807-0001 200000006/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG

Còn hiệu lực

53579 000.00.19.H26-200806-0019 200001428/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VẠN PHÚC MEDEC TẠI HÀ NỘI Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

53580 000.00.19.H26-200805-0007 200001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực