STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53611 19000526/HSCBMB-NA 190000003/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

53612 19012958/HSCBA-HN 190000483/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53613 19012966/HSCBA-HN 190000484/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Panh phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53614 19012964/HSCBA-HN 190000485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Nỉa phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53615 19012959/HSCBA-HN 190000486/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Kẹp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53616 19012962/HSCBA-HN 190000487/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Kìm phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

53617 19012856/HSCBA-HN 190000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT RĂNG HÀM MẶT LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI SỬ DỤNG

Còn hiệu lực

53618 19012857/HSCBA-HN 190000489/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT MẮT LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI SỬ DỤNG

Còn hiệu lực

53619 19012858/HSCBA-HN 190000490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI SỬ DỤNG

Còn hiệu lực

53620 19012852/HSCBA-HN 190000491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT XƯƠNG LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực