STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53621 19012858/HSCBA-HN 190000490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT TAI MŨI HỌNG LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI SỬ DỤNG

Còn hiệu lực

53622 19012852/HSCBA-HN 190000491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT XƯƠNG LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

53623 19012855/HSCBA-HN 190000492/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH DỤNG CỤ KHÁM - PHẪU THUẬT SẢN LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ TÁI SỬ DỤNG

Còn hiệu lực

53624 19012978/HSCBA-HN 190000493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Đèn LED sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53625 19012995/HSCBA-HN 190000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy định lượng ADN/ARN thời gian thực ( Máy Realtime PCR)

Còn hiệu lực

53626 19012992/HSCBA-HN 190000495/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Cồn y tế 90 độ

Còn hiệu lực

53627 19012991/HSCBA-HN 190000496/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Cồn y tế 70 độ

Còn hiệu lực

53628 19012998/HSCBA-HN 190000497/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC Máy thu nhận và truyền phát dữ liệu hình ảnh, âm thanh, dùng trong khám chữa bệnh.

Còn hiệu lực

53629 19012904/HSCBA-HN 190000498/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Ghế bệnh nhân đa năng chạy điện

Còn hiệu lực

53630 19012878/HSCBA-HN 190000499/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực