STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53651 000.00.04.G18-210426-0007 21000867CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NEWERA GLOBAL Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

53652 000.00.17.H39-210506-0003 210000013/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN JW EUVIPHARM Khẩu trang y tế JW CHOONGWAE PHARMA YELLOWDUST QUARANTINE MASK (KF94)(LARGE)(WHITE)

Còn hiệu lực

53653 000.00.17.H39-210526-0001 210000014/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

53654 000.00.17.H09-210525-0002 210000022/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHƯỚC Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

53655 000.00.17.H09-210525-0003 210000023/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHƯỚC Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

53656 000.00.17.H09-210525-0001 210000024/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53657 000.00.19.H29-200615-0011 210000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo Suavita

Còn hiệu lực

53658 000.00.19.H29-210427-0009 210000382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện y tế

Còn hiệu lực

53659 000.00.19.H29-210427-0012 210000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện y tế có cân

Còn hiệu lực

53660 000.00.19.H29-210521-0002 210000384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vật tư tiêu hao sử dụng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực