STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53671 000.00.19.H29-200721-0020 200001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

53672 000.00.19.H29-200721-0021 200001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

53673 000.00.19.H29-200721-0022 200001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

53674 000.00.19.H29-200721-0001 200001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT BỘ ĐỒ ĐÓN BÉ CHÀO ĐỜI

Còn hiệu lực

53675 000.00.19.H29-200724-0011 200001234/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Ghế khám sản phụ khoa và linh phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

53676 000.00.19.H29-200724-0015 200001235/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

53677 000.00.19.H29-200723-0022 200000193/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ EMW VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53678 000.00.19.H29-200723-0017 200001236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ tháo băng bột

Còn hiệu lực

53679 000.00.19.H29-200723-0018 200001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

53680 000.00.19.H29-200723-0023 200001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực