STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53671 000.00.19.H26-210902-0002 210000539/PCBMB-HN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT

Còn hiệu lực

53672 000.00.19.H26-210903-0013 210001537/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

53673 000.00.19.H26-210903-0014 210001538/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Ống ly tâm

Còn hiệu lực

53674 000.00.19.H26-210908-0031 210001539/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐÔNG Á Que lấy mẫu vô trùng

Còn hiệu lực

53675 000.00.19.H26-210906-0021 210000096/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LETUS MANUFACTURING Dung dịch nước súc miệng

Còn hiệu lực

53676 000.00.19.H26-210908-0015 210001541/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Bộ tăm bông thu thập mẫu vật

Còn hiệu lực

53677 000.00.19.H26-210911-0002 210001542/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển

Còn hiệu lực

53678 000.00.19.H26-210911-0003 210001543/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường vận chuyển bất hoạt virus

Còn hiệu lực

53679 000.00.19.H26-210907-0004 210000098/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Bộ trang phục phòng ,chống dịch

Còn hiệu lực

53680 000.00.19.H26-210908-0034 210001545/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SAO HOÀNG GIA XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực