STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53681 19012837/HSCBA-HN 190000370/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Hệ thống dụng cụ phẫu thuật trong nội soi cột sống Tessys

Còn hiệu lực

53682 19012865/HSCBA-HN 190000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Kéo, kìm bấm phẫu thuật

Còn hiệu lực

53683 19012873/HSCBA-HN 190000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Ống hút dịch, que thông dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53684 19012866/HSCBA-HN 190000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Panh, nhíp phẫu tích

Còn hiệu lực

53685 19012868/HSCBA-HN 190000374/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ nâng, vén, banh mở dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

53686 19012860/HSCBA-HN 190000375/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Hệ thống máy li tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

53687 19012871/HSCBA-HN 190000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ dùng cho phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

53688 19012863/HSCBA-HN 190000377/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Dụng cụ cắt, dao và cán dao mổ phẫu thuật

Còn hiệu lực

53689 19011940/HSCBMB-HN 190000053/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUY TUẤN

Còn hiệu lực

53690 19012874/HSCBA-HN 190000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) Dụng cụ y tế dùng trong phẫu thuật răng hàm mặt

Còn hiệu lực