STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53681 000.00.19.H26-210515-0011 210000665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

53682 000.00.19.H26-210515-0012 210000666/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Hóa chất dùng cho máy phân tích HbA1c

Còn hiệu lực

53683 000.00.19.H26-210521-0008 210000176/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HQ

Còn hiệu lực

53684 000.00.19.H26-210520-0011 210000177/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA

Còn hiệu lực

53685 000.00.19.H26-210521-0012 210000033/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53686 000.00.19.H26-210527-0004 210000667/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Cao thảo dược

Còn hiệu lực

53687 000.00.19.H26-210527-0005 210000668/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dung dịch súc miệng họng

Còn hiệu lực

53688 000.00.19.H26-210527-0006 210000669/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dùng ngoài

Còn hiệu lực

53689 000.00.19.H26-210527-0007 210000670/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dầu xịt

Còn hiệu lực

53690 000.00.19.H26-210527-0008 210000671/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Tràm trà cô đặc

Còn hiệu lực