STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53721 000.00.19.H26-210819-0013 210001437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

53722 000.00.19.H26-210824-0012 210001439/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ bảo quản và trưng bày dược phẩm

Còn hiệu lực

53723 000.00.19.H26-210824-0020 210001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

53724 000.00.19.H26-210824-0023 210001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

53725 000.00.19.H26-210825-0005 210000475/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

53726 000.00.19.H26-210824-0024 210000476/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

53727 000.00.19.H26-210824-0010 210001442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

53728 000.00.19.H26-210823-0011 210000477/PCBMB-HN

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53729 000.00.19.H26-210813-0006 210001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD đệm bất hoạt trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 Ag

Còn hiệu lực

53730 000.00.19.H26-210813-0007 210001444/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD pha loãng trong xét nghiệm LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG

Còn hiệu lực