STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53731 000.00.19.H29-210531-0010 210000404/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Fine Mask

Còn hiệu lực

53732 000.00.19.H29-210531-0012 210000405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Gold Mask

Còn hiệu lực

53733 000.00.19.H29-210506-0001 210000036/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN XUÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53734 000.00.19.H29-210510-0005 210000079/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TVC

Còn hiệu lực

53735 000.00.16.H23-210531-0001 210000030/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

53736 000.00.19.H26-210315-0013 210000689/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

53737 000.00.19.H26-210518-0003 210000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HEALTHIUS – OLLIN TRADING PARTNERS Dụng cụ hút dịch/nọc côn trùng dưới da

Còn hiệu lực

53738 000.00.19.H26-210305-0038 210000691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM HỆ THỐNG CAMERA PHẪU THUẬT TÍCH HỢP

Còn hiệu lực

53739 000.00.19.H26-210304-0031 210000692/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM BỘ GIA CỐ TREO TRẦN VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

53740 000.00.19.H26-210304-0033 210000693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM HỆ THỐNG CÁNH TAY GẮN TRẦN TREO PHỤ KIỆN TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực