STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53751 000.00.16.H05-210607-0001 210000015/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CỎ BA LÁ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53752 000.00.12.H19-210611-0001 210000029/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH TUYẾT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53753 000.00.16.H46-210609-0001 210000001/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÀ THANH

Còn hiệu lực

53754 000.00.16.H23-210608-0002 210000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Nước súc miệng

Còn hiệu lực

53755 000.00.19.H29-210525-0008 210000409/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Rổ lưới đựng dụng cụ (marTray, mini, 277x172x38mm)

Còn hiệu lực

53756 000.00.19.H29-210531-0001 210000410/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Giường sản và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

53757 000.00.19.H29-210427-0011 210000411/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Dụng cụ tập thở

Còn hiệu lực

53758 000.00.19.H29-210428-0002 210000412/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Kẹp thay dịch

Còn hiệu lực

53759 000.00.19.H29-210518-0001 210000037/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

53760 000.00.19.H29-210525-0018 210000413/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MEDI Thiết bị quang học kiểm tra răng

Còn hiệu lực