STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53761 000.00.19.H29-200704-0005 200001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Chổi quét tế bào (RX Cytology Brush Biliary Wireguided Cytology Brush)

Còn hiệu lực

53762 000.00.19.H29-200704-0006 200001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Chổi lấy tế bào qua nội soi (Cellebrity Endoscopic Cytology Brush)

Còn hiệu lực

53763 000.00.19.H29-200705-0002 200001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông giãn bóng đường hô hấp (CRE Pulmonary Balloon Dilatation Catheter)

Còn hiệu lực

53764 000.00.19.H29-200704-0007 200001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ nối (UroLok™ II Adapter Scope Adaptor)

Còn hiệu lực

53765 000.00.19.H29-200704-0008 200001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dụng cụ bơm bóng nong (Pneumatic Inflator)

Còn hiệu lực

53766 000.00.19.H29-200720-0018 200001191/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53767 000.00.19.H29-200717-0007 200000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV REMEDI VINA

Còn hiệu lực

53768 000.00.19.H29-200720-0015 200000186/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA KHANG

Còn hiệu lực

53769 000.00.19.H29-200717-0011 200001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH THY KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNH THY

Còn hiệu lực

53770 000.00.19.H29-200617-0008 200001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH VƯỢNG Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực