STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53771 000.00.19.H26-210527-0007 210000670/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Dầu xịt

Còn hiệu lực

53772 000.00.19.H26-210527-0008 210000671/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Tràm trà cô đặc

Còn hiệu lực

53773 000.00.19.H26-210527-0009 210000672/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Gel trị sẹo

Còn hiệu lực

53774 000.00.19.H26-210524-0002 210000676/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Bồn ngâm chân trị liệu

Còn hiệu lực

53775 000.00.19.H26-210525-0006 210000677/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ THIÊN MÃ Dung dịch súc miệng

Còn hiệu lực

53776 000.00.19.H26-210525-0018 210000679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Vật tư dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

53777 000.00.19.H26-210402-0014 210000680/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy nối dây túi máu vô trùng

Còn hiệu lực

53778 000.00.19.H26-210527-0010 210000681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch dùng ngoài đặc hiệu

Còn hiệu lực

53779 000.00.19.H26-210525-0015 210000682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ di động ánh sáng LED

Còn hiệu lực

53780 000.00.19.H26-210525-0014 210000683/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực