STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53811 000.00.19.H29-210531-0011 210000401/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Fine 3D Mask

Còn hiệu lực

53812 000.00.19.H29-210531-0013 210000402/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Gold 3D Mask

Còn hiệu lực

53813 000.00.19.H29-210531-0015 210000403/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế hương Gold 3D Mask

Còn hiệu lực

53814 000.00.19.H29-210531-0010 210000404/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Fine Mask

Còn hiệu lực

53815 000.00.19.H29-210531-0012 210000405/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế Gold Mask

Còn hiệu lực

53816 000.00.19.H29-210506-0001 210000036/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN XUÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53817 000.00.19.H29-210510-0005 210000079/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TVC

Còn hiệu lực

53818 000.00.16.H23-210531-0001 210000030/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

53819 000.00.19.H26-210315-0013 210000689/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

53820 000.00.19.H26-210518-0003 210000690/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HEALTHIUS – OLLIN TRADING PARTNERS Dụng cụ hút dịch/nọc côn trùng dưới da

Còn hiệu lực