STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53831 000.00.19.H29-200803-0012 200001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Khẩu trang y tế MEDI PRO

Còn hiệu lực

53832 000.00.19.H29-200803-0013 200001310/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Khẩu trang Y tế IRIS PHARMA

Còn hiệu lực

53833 000.00.19.H29-200731-0006 200000240/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53834 000.00.19.H29-200805-0001 200000241/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

53835 000.00.19.H29-200708-0011 200000242/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Tủ an toàn sinh học

Còn hiệu lực

53836 000.00.19.H29-200727-0006 200000206/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI KHANG

Còn hiệu lực

53837 000.00.19.H29-200806-0003 200000243/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53838 000.00.19.H29-200807-0021 200000244/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53839 000.00.19.H26-200728-0006 200001373/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế dành cho người khuyết tật hoặc bệnh nhân

Còn hiệu lực

53840 000.00.19.H26-200721-0001 200001374/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Gậy nạng cho người khuyết tật hoặc bệnh nhân

Còn hiệu lực