STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53851 19012129/HSCBA-HCM 190000424/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu hàn răng tạm, vật liệu bảo vệ bề mặt miếng trám, vật liệu làm mẫu sáp, mũi khoan đánh bóng răng

Còn hiệu lực

53852 19012128/HSCBA-HCM 190000425/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

53853 19012125/HSCBA-HCM 190000426/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

53854 19012130/HSCBA-HCM 190000427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH USASEN VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53855 19003287/HSCBSX-HCM 190000012/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN MEDI-LIFE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53856 19012113/HSCBA-HCM 190000428/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích cobas p 512

Còn hiệu lực

53857 19012134/HSCBA-HCM 190000429/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích cobas p 612

Còn hiệu lực

53858 19012135/HSCBA-HCM 190000430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích cobas p 471

Còn hiệu lực

53859 19012136/HSCBA-HCM 190000431/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích cobas p 671

Còn hiệu lực

53860 19012137/HSCBA-HCM 190000432/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích cobas p 312

Còn hiệu lực