STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53881 000.00.19.H29-210723-0001 210000051/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HEALTHY BEAUTY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53882 000.00.19.H29-210902-0004 210000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚC

Còn hiệu lực

53883 000.00.19.H29-210811-0001 210000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SAYAM INTERNATIONAL

Còn hiệu lực

53884 000.00.19.H29-210824-0007 210000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53885 000.00.19.H29-210722-0017 210000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG

Còn hiệu lực

53886 000.00.19.H29-210719-0010 210000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM NGHĨA

Còn hiệu lực

53887 000.00.19.H29-210729-0012 210000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHÁNH TRẦN

Còn hiệu lực

53888 000.00.19.H29-210813-0006 210000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN

Còn hiệu lực

53889 000.00.19.H29-210624-0002 210000651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính đa enzyme (Chất tẩy nhiều enzyme)

Còn hiệu lực

53890 000.00.19.H29-210825-0011 210000178/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VP BIOTECH

Còn hiệu lực