STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53911 000.00.16.H05-210514-0001 210000012/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG TMT Bộ quần áo phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

53912 000.00.04.G18-210519-0012 210068GPNK/BYT-TB-CT

CAROLINA SOTO NAVARRO Kính áp tròng (loại cận thị)

Còn hiệu lực

53913 000.00.19.H26-210510-0004 210000030/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

53914 000.00.19.H26-210510-0009 210000167/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ IPC

Còn hiệu lực

53915 000.00.19.H26-210218-0002 210000168/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM

Còn hiệu lực

53916 000.00.19.H26-210518-0001 210000169/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

53917 000.00.19.H26-210519-0003 210000630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật Răng hàm mặt

Còn hiệu lực

53918 000.00.19.H26-210519-0002 210000631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai mũi họng

Còn hiệu lực

53919 000.00.19.H26-210519-0001 210000632/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amydal

Còn hiệu lực

53920 000.00.19.H26-210518-0005 210000633/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực