STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53921 000.00.19.H29-210422-0002 210000337/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ / Lưới nhựa cố định đầu cổ vai

Còn hiệu lực

53922 000.00.16.H05-210511-0001 210000021/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Nước súc miệng, họng

Còn hiệu lực

53923 000.00.16.H05-210511-0002 210000022/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt họng CTTSORE

Còn hiệu lực

53924 000.00.04.G18-210414-00002 21000204/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

53925 000.00.04.G18-210414-00003 21000203/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

53926 000.00.04.G18-201228-00001 21000202/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

53927 000.00.04.G18-210504-00001 21000201/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

53928 000.00.04.G18-210507-00002 21000200/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt

Còn hiệu lực

53929 000.00.04.G18-210507-00001 21000199/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng pin

Còn hiệu lực

53930 000.00.04.G18-210414-0006 210067GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GENDIS Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên Dengue NS1 và kháng thể IgM/IgG kháng Dengue

Còn hiệu lực