STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53951 19012679/HSCBA-HN 190000220/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG VẬT LIỆU ĐÁNH BÓNG KẼ RĂNG

Còn hiệu lực

53952 19012669/HSCBA-HN 190000221/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG PASTE PAK DISPENSER (Dụng cụ bơm chất hàn răng)

Còn hiệu lực

53953 19012674/HSCBA-HN 190000222/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG GC DRY MOUTH GEL (Vật liệu bảo vệ răng miệng)

Còn hiệu lực

53954 19012677/HSCBA-HN 190000223/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG GC TOOTH MOUSSE ASSORTED PACK (Vật liệu bảo vệ răng miệng)

Còn hiệu lực

53955 19012660/HSCBA-HN 190000225/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

53956 19012667/HSCBA-HN 190000226/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT COOLTANA (COOLTANA COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

53957 19012681/HSCBA-HN 190000229/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Bàn mổ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

53958 19012705/HSCBA-HN 190000230/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

53959 19012708/HSCBA-HN 190000231/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

53960 19012683/HSCBA-HN 190000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực