STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53961 000.00.19.H26-210727-0025 210000336/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PIA

Còn hiệu lực

53962 000.00.19.H26-210725-0005 210000337/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MEDITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

53963 000.00.19.H26-210726-0008 210001164/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Bình hút dẫn lưu màng phổi kín di động

Còn hiệu lực

53964 000.00.19.H26-210728-0015 210001165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Vật tư xét nghiệm giải phẫu bệnh tế bào

Còn hiệu lực

53965 000.00.19.H26-210724-0009 210000338/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

53966 000.00.19.H26-210722-0015 210000339/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDCARE

Còn hiệu lực

53967 000.00.19.H26-210727-0021 210000340/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI

Còn hiệu lực

53968 000.00.19.H26-210730-0001 210001169/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Dụng cụ khám Nha Khoa

Còn hiệu lực

53969 000.00.19.H26-210728-0019 210000341/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Còn hiệu lực

53970 000.00.19.H26-210802-0005 210000342/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ VIMEDCO

Còn hiệu lực