STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53981 18011429/HSCBA-HN 180001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

53982 18011434/HSCBA-HN 180001655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị thử thị lực

Còn hiệu lực

53983 18011764/HSCBMB-HN 180000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC MINH

Còn hiệu lực

53984 18011433/HSCBA-HN 180001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

53985 18011432/HSCBA-HN 180001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Linh kiện phụ kiện TBYT (Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào, Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy xử lý mô tế bào)

Còn hiệu lực

53986 18011745/HSCBMB-HN 180000240/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMEC

Còn hiệu lực

53987 18000502/HSCBA-NB 180000001/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống hút điều kinh MPV

Còn hiệu lực

53988 18000610/HSCBMB-CT 180000004/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực

53989 18010672/HSCBA-HCM 180001687/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN GIƯỜNG QUAY TAY VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

53990 18010681/HSCBA-HCM 180001688/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Theo chi tiết phụ lục đính kèm

Còn hiệu lực