STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53981 000.00.19.H29-200723-0010 200001215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NPCARE Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

53982 000.00.19.H29-200724-0004 200001216/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53983 000.00.19.H29-200724-0007 200001217/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HBC HEALTHCARE KHẨU TRANG Y TẾ 5 LỚP

Còn hiệu lực

53984 000.00.04.G18-200703-0018 20000353CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LÂM MINH MẪN Khẩu trang y tế 3 lớp (3 Layers Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

53985 000.00.04.G18-200710-0003 20000352CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

53986 000.00.04.G18-200710-0009 20000351CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

53987 000.00.04.G18-200720-0006 20000350CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÀNH LONG Khẩu trang y tế TL Pharma (Medical Face Mask TL Pharma)

Còn hiệu lực

53988 20000374/CFS-BYT-TB-CT 20000349CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Giấy thấm nha khoa (Absorbent Paper Points)

Còn hiệu lực

53989 20000375/CFS-BYT-TB-CT 20000348CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN META BIOMED VINA Vật liệu trám bít ống tủy (Gutta Percha Points)

Còn hiệu lực

53990 000.00.04.G18-200526-0004 20000347CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN Khẩu trang y tế MED TETS v.01/ Medical Mask MED TETS v.01

Còn hiệu lực