STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
531 000.00.04.G18-230523-0031 2400467ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

532 000.00.04.G18-230523-0030 2400466ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

533 17001167/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400465ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

534 17001180/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400464ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

535 17000771/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400463ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

536 17004024/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400462ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

537 000.00.04.G18-220531-0009 2400461ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dầu Silicone dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

538 000.00.04.G18-210206-0003 2400460ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

539 000.00.04.G18-230420-0024 2400459ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

540 17000618/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400458ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực