STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
531 000.00.19.H26-230519-0037 230001115/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Ống thông tiểu các số

Còn hiệu lực

532 000.00.19.H29-230519-0027 230000617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

533 000.00.19.H29-230519-0024 230000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

534 000.00.19.H29-230519-0023 230000615/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

535 000.00.19.H29-230519-0022 230000614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

536 000.00.19.H29-230519-0032 230000613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD dùng để kiểm tra việc hút mẫu

Còn hiệu lực

537 000.00.19.H29-230519-0015 230001030/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể

Còn hiệu lực

538 000.00.19.H29-230519-0010 230001029/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

539 000.00.19.H29-230519-0009 230001028/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

540 000.00.19.H29-230518-0016 230001027/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực