STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
53991 000.00.19.H29-200729-0003 200001265/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LA-NA KHẨU TRANG Y TẾ LA NA MASK / MEDICAL FACE MASK LA NA MASK

Còn hiệu lực

53992 000.00.19.H29-200728-0012 200000230/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HDPRO LAND KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

53993 000.00.19.H29-200730-0001 200001267/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRACLE Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

53994 000.00.19.H29-200729-0006 200000231/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MINH ANH PHÚ Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53995 000.00.19.H29-200725-0006 200000232/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SCIC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53996 000.00.19.H29-200730-0013 200000233/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT SONG NGUYỄN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

53997 000.00.19.H29-200730-0005 200001269/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU SÀI GÒN VIỆT Khẩu trang y tế SGVMASK

Còn hiệu lực

53998 000.00.19.H26-200709-0014 200001330/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Gel siêu âm APM SONIC

Còn hiệu lực

53999 000.00.19.H26-200724-0008 200001331/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Máy nhuộm tiêu bản

Còn hiệu lực

54000 000.00.19.H26-200728-0014 200000164/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DEVELOPMENT THE WORLD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực