STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54011 000.00.17.H39-210814-0001 210000053/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Băng keo cố định kim luồn

Còn hiệu lực

54012 000.00.17.H39-210814-0002 210000054/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54013 000.00.17.H39-210815-0001 210000055/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TUYẾT TRÂN Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

54014 000.00.17.H39-210816-0001 210000004/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ARK

Còn hiệu lực

54015 000.00.10.H31-210818-0001 210000015/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

54016 000.00.19.H29-210630-0004 210000149/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SONG AN

Còn hiệu lực

54017 000.00.19.H29-210729-0022 210000150/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NOVA XANH

Còn hiệu lực

54018 000.00.19.H29-210805-0017 210000606/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN GOLDENCARE Găng tay y tế Nitrile không bột

Còn hiệu lực

54019 000.00.31.H36-210821-0003 210000003/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN HÒA 3

Còn hiệu lực

54020 000.00.31.H36-210821-0001 210000004/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NHÂN HÒA 5

Còn hiệu lực