STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54041 000.00.25.H47-210825-0001 210000011/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Cồn 70°

Còn hiệu lực

54042 000.00.25.H47-210825-0002 210000012/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Cồn 90°

Còn hiệu lực

54043 000.00.19.H26-210720-0001 210001347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực

54044 000.00.19.H26-210804-0006 210000430/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ TRÚC LÂM

Còn hiệu lực

54045 000.00.19.H26-210811-0010 210000433/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN HOÀNG

Còn hiệu lực

54046 000.00.19.H26-210811-0021 210000434/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT ADU

Còn hiệu lực

54047 000.00.19.H26-210811-0020 210000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAEA THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54048 000.00.19.H26-210819-0018 210001352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH Bộ đồ bảo hộ phòng dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

54049 000.00.19.H26-210818-0033 210001353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP MEKONG PHARMA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54050 000.00.19.H26-210818-0016 210001358/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Thảo mộc răng miệng

Còn hiệu lực