STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54071 000.00.19.H26-210527-0010 210000681/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch dùng ngoài đặc hiệu

Còn hiệu lực

54072 000.00.19.H26-210525-0015 210000682/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ di động ánh sáng LED

Còn hiệu lực

54073 000.00.19.H26-210525-0014 210000683/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ THÁI SƠN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

54074 000.00.19.H26-210525-0013 210000684/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

54075 000.00.19.H26-210521-0018 210000178/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54076 000.00.19.H26-210528-0009 210000685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Nước súc miệng, họng

Còn hiệu lực

54077 000.00.19.H26-210528-0010 210000686/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Nước súc miệng

Còn hiệu lực

54078 000.00.19.H26-210528-0006 210000687/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

54079 000.00.19.H26-210528-0008 210000688/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Gel lành da

Còn hiệu lực

54080 000.00.24.H49-210521-0001 210000002/PCBSX-QN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XANH ĐT Nước muối sinh lý Nacl 0,9%

Còn hiệu lực