STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54071 18011426/HSCBA-HN 180001652/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Xe lăn cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

54072 18011428/HSCBA-HN 180001653/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Giá để dụng cụ

Còn hiệu lực

54073 18011429/HSCBA-HN 180001654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ PHÚC ANH Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực

54074 18011434/HSCBA-HN 180001655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị thử thị lực

Còn hiệu lực

54075 18011764/HSCBMB-HN 180000239/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC MINH

Còn hiệu lực

54076 18011433/HSCBA-HN 180001658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

54077 18011432/HSCBA-HN 180001659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Linh kiện phụ kiện TBYT (Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào, Linh kiện phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy xử lý mô tế bào)

Còn hiệu lực

54078 18011745/HSCBMB-HN 180000240/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMEC

Còn hiệu lực

54079 18000502/HSCBA-NB 180000001/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống hút điều kinh MPV

Còn hiệu lực

54080 18000610/HSCBMB-CT 180000004/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

Còn hiệu lực