STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54091 18010703/HSCBA-HCM 180001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA DỤNG CỤ NẠO XƯƠNG

Còn hiệu lực

54092 18010491/HSCBA-HCM 180001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Nguồn sáng nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

54093 18010660/HSCBA-HCM 180001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Giấy điện tim

Còn hiệu lực

54094 18010679/HSCBA-HCM 180001699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Máy quét hình ảnh trong miệng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

54095 18000516/HSCBMB-TH 180000004/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC

Còn hiệu lực

54096 18000241/HSCBA-TH 180000012/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

54097 18000242/HSCBA-TH 180000013/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

54098 18000243/HSCBA-TH 180000014/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

54099 18000244/HSCBA-TH 180000015/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

54100 18000517/HSCBMB-TH 180000005/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMED

Còn hiệu lực