STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54111 18010805/HSCBA-HCM 180001806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ tháo vít

Còn hiệu lực

54112 18010806/HSCBA-HCM 180001807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ mảnh xương nhỏ

Còn hiệu lực

54113 18010807/HSCBA-HCM 180001808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ mảnh nhỏ và Dụng cụ thêm cho hệ thống khóa mảnh nhỏ

Còn hiệu lực

54114 18010808/HSCBA-HCM 180001809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ đinh nội tủy xương chày (series X-chuyên nghiệp)

Còn hiệu lực

54115 18009062/HSCBMB-HCM 180000212/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Còn hiệu lực

54116 18001360/HSCBMB-ĐNa 180000016/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH LY BI

Còn hiệu lực

54117 18001012/HSCBSX-ĐNa 180000003/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG KHÍ ĐÀ NẴNG Ni tơ y tế 99.999%

Còn hiệu lực

54118 18000049/HSCBA-ĐNa 180000015/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Găng tay khám y tế DANAFLEX GLOVES

Còn hiệu lực

54119 18010706/HSCBA-HCM 180001753/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG MÁY ĐO KHÚC XẠ TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

54120 18010707/HSCBA-HCM 180001754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG MÁY SINH HIỂN VI KHÁM MẮT

Còn hiệu lực