STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54111 000.00.19.H29-200723-0017 200001236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ tháo băng bột

Còn hiệu lực

54112 000.00.19.H29-200723-0018 200001237/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ dùng trong hấp sấy tiệt trùng

Còn hiệu lực

54113 000.00.19.H29-200723-0023 200001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

54114 000.00.19.H29-200724-0002 200001239/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ G7 MASK Khấu trang y tế

Còn hiệu lực

54115 000.00.19.H29-200724-0016 200001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO MẮT VIỆT Khẩu trang y tế VMASK (VMASK Medical Mask)

Còn hiệu lực

54116 000.00.19.H29-200724-0009 200000229/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÁN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

54117 000.00.19.H29-200724-0001 200001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Đèn Mổ

Còn hiệu lực

54118 000.00.19.H29-200724-0008 200001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho thiết bị y tế

Còn hiệu lực

54119 000.00.19.H29-200717-0002 200001243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn khám y tế đa năng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

54120 000.00.19.H29-200717-0003 200001244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường hồi sức có cân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực