STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54111 000.00.19.H15-210412-0002 210000002/PCBA-ĐL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES Khẩu trang y tế SAM

Còn hiệu lực

54112 000.00.31.H36-210422-0001 210000001/PCBA-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

54113 000.00.17.H08-210428-0001 210000003/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI Bậc tam cấp phòng khám

Còn hiệu lực

54114 000.00.19.H29-210104-0009 210000290/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất tách chiết ADN cho xét nghiệm định tính HPV

Còn hiệu lực

54115 000.00.19.H29-210104-0008 210000291/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hóa chất pha loãng mẫu tế bào nhúng dịch HPV

Còn hiệu lực

54116 000.00.19.H29-210302-0014 210000292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán y tế đa năng dạng cuộn

Còn hiệu lực

54117 000.00.19.H29-210316-0011 210000059/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH BẠCH HUỆ

Còn hiệu lực

54118 000.00.19.H29-210406-0013 210000060/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

54119 000.00.19.H29-210302-0015 210000293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán y tế chống thấm nước dạng cuộn

Còn hiệu lực

54120 000.00.19.H29-210302-0016 210000294/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Phim dán vết thương trong suốt có gạc

Còn hiệu lực