STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54141 000.00.04.G18-200603-0011 20000277CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT RỰC SÁNG KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

54142 000.00.04.G18-200604-0003 20000276CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54143 000.00.04.G18-200604-0002 20000275CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

54144 000.00.04.G18-200604-0011 20000274CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐOÀN THỊ Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

54145 000.00.04.G18-200605-0003 20000273CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV GIA NGUYỄN Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54146 000.00.04.G18-200605-0014 20000272CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV BOOWOO Khẩu trang y tế/ Medical Mask

Còn hiệu lực

54147 000.00.04.G18-200608-0003 20000271CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế ( Medical Mask)

Còn hiệu lực

54148 000.00.04.G18-200608-0004 20000270CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Khẩu trang y tế Nano bạc ( Nano Silver Medical Mask)

Còn hiệu lực

54149 000.00.04.G18-200608-0005 20000269CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang y tế Thiên Thảo 3 lớp (Thien Thao Medical Face Mask 3 layers), Khẩu trang y tế Thiên Thảo 4 lớp (Thien Thao Medical Face Mask 4 layers)

Còn hiệu lực

54150 000.00.04.G18-200605-0015 20000268CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRAN Y TẾ MASQUER ANTI - FOG / MASQUER ANTIFOG MEDICAL MASKS

Còn hiệu lực