STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54141 000.00.19.H29-210407-0003 210000376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

54142 000.00.19.H29-210327-0002 210000377/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG ỐNG ĐO LẮNG MÁU

Còn hiệu lực

54143 000.00.19.H29-200615-0010 210000378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Túi phân một mảnh Suavita

Còn hiệu lực

54144 000.00.04.G18-210402-0005 210071GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARSCoV-2

Còn hiệu lực

54145 000.00.04.G18-210527-0010 210070GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Xét nghiệm chẩn đoán nhanh in vitro để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ag)

Còn hiệu lực

54146 000.00.04.G18-210510-0002 210069GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

54147 000.00.04.G18-210513-00001 21000205/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi giãn mô

Còn hiệu lực

54148 000.00.04.G18-210106-0003 2100092ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bộ Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

54149 000.00.04.G18-210222-0001 2100087ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao Cao Su

Còn hiệu lực

54150 000.00.04.G18-210318-0009 2100088ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi có chất kháng khuẩn

Còn hiệu lực